Lawatan Pertama

Dokumen Yang Diperlukan Semasa Lawatan Pertama Adalah :

 1. Dokumen pengenalan diri yang sah :
  • Kad Pengenalan
  • Dokumen perjalanan bagi warga asing
  • Surat akuan jabatan bagi anggota kerajaan
  • Surat akuan majikan bagi anggota swasta
 2. Warganegara asing yang dijamin suami/isteri yang berwarganegara Malaysia, dokumen yang diperlukan adalah :
  • Kad Pengenalan asal dan salinan
  • Pasport/Pengenalan diri warganegara asing (asal dan salinan)
  • Sijil Nikah/Surat Kahwin yang asal dan sekeping salinan yang disahkan dari pusat pengeluar
 3. Alamat perhubungan pesakit :
  • Alamat surat menyurat yang lengkap untuk penghantaran bil pesakit
  • Alamat waris terdekat sekiranya pesakit tidak mempunyai alamat tetap
  • Alamat majikan bagi pesakit warga asing
  • Nombor telefon sekiranya ada
 4. Surat rujukan daripada Pegawai Perubatan yang bertauliah