Keperluan Asas Untuk Kemasukan Ke Wad

 1. Dokumen pengenalan diri yang sah :
  • Kad Pengenalan
  • Dokumen perjalanan bagi warga asing
  • Surat akuan jabatan bagi anggota kerajaan
  • Surat akuan majikan bagi anggota swasta
 2. Alamat perhubungan pesakit :
  • Alamat surat menyurat yang lengkap untuk penghantaran bil pesakit
  • Alamat waris terdekat sekiranya pesakit tidak mempunyai alamat tetap
  • Alamat majikan bagi pesakit warga asing
  • Nombor telefon sekiranya ada
 3. Kelengkapan asas pesakit :
  • Baju persalinan
  • Tuala mandi
  • Sudu/cawan
  • Ubat gigi dan keperluan asas yang lain
 4. Bawa segala jenis ubat (jika ada) yang pernah atau sedang digunakan bagi membantu doktor yang merawat mengenali ubat-ubatan tersebut.