Pesakit Dalam

KADAR CAJ DAN DEPOSIT KEMASUKAN KE WAD

Kategori

Caj Wad Sehari (RM)

Caj Rawatan Sehari (RM) Deposit
Perubatan (RM)Pembedahan (RM)Perbidanan & Sakit Puan (RM)
Kakitangan Kerajaan
 Kelas 1   1A (Bilik 1 katil)  Percuma   Percuma     Tidak Dikenakan Caj Deposit            
 1B (Bilik 2 katil)
 1D (Bilik 4 katil)
Kelas 2
Kelas 3
 Orang Awam dan Kakitangan Swasta
Kelas 1   1A (Bilik 1 katil) 90.00 10.00   700.00 1,100.00 800.00
1B (Bilik 2 katil) 70.00
1D (Bilik 4 katil) 40.00
Kelas 2 25.00 5.00  200.00  400.00  350.00
Kelas 3 3.00 Percuma  20.00  30.00  15.00
Pesara Kerajaan
Kelas 1   1A (Bilik 1 katil) Percuma   Percuma   Tidak Dikenakan Caj Deposit  
1B (Bilik 2 katil)
1D (Bilik 4 katil)
Kelas 2
Kelas 3
Warga Asing    
Kelas 1
  
1A (Bilik 1 katil)  170.00 10.00 1,400.00 2,200.00 1,400.00
 1B (Bilik 2 katil) 115.00
 1D (Bilik 4 katil) 90.00
Kelas 2 70.00 600.00 1,000.00 1,000.00
Kelas 3 50.00 400.00 800.00 800.00
 • Pesakit dikehendaki membayar deposit tambahan jika bil hospital telah melebihi jumlah deposit yang dibayar
 • Pesakit yang dikenakan bayaran deposit kemasukan wad :
  • Orang awam
  • Warganegara Asing
  • Agensi yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
  • Penjawat awam yang memohon wad yang lebih tinggi dari kelayakan asal
 • Penjawat Awam
  • Bayaran wad bagi pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam atau ahli keluarga/ibu bapa yang sah, dimansuhkan berkuatkuasa 1 April 2010 (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2010)
  • Bagi Penjawat Awam yang tidak dapat mengemukakan Surat Jaminan Jabatan (GL) semasa discaj akan dikenakan bayaran
  • Permohonan menaiktaraf ke wad yang lebih tinggi dari kelayakan asal boleh dipertimbangkan dan tertakluk kepada kekosongan katil.