Laporan Perubatan

Jenis-jenis Laporan Perubatan

 • Laporan Biasa
 • Laporan Pembedahan Mayat
 • Borang Buruh 90
 • Borang Insurans
 • Borang PERKESO
Jenis Laporan
Caj Yang Dikenakan
WarganegaraBukan Warganegara
Laporan Biasa/Bedah Siasat Pegawai Perubatan RM 40.00 RM 80.00
Laporan Lengkap Pakar RM 200.00 - RM 1,000.00 RM 400.00 - RM 2,000.00
Laporan Ringkas Pakar RM 80.00 RM 160.00
Salinan Laporan Perubatan Kali Ke-2 RM 20.00 RM 20.00
Borang Insurans RM 40.00 RM 80.00
Borang Buruh RM 40.00 RM 80.00

Surat Keizinan

 • Mesti ditandatangani oleh pesakit sendiri
 • Sekiranya pesakit meninggal dunia atau di bawah umur, surat keizinan boleh ditandatangani oleh ibu bapa atau waris terdekat
 • Perlu dikemukakan dalam salinan asal dan disertakan bersama dokumen sokongan

Dokumen Sokongan Yang Perlu Disertakan

 • Borang laporan - 2 salinan
 • Salinan Kad Pengenalan/Surat Beranak/Passport - 1 salinan
 • Sijil Cuti Sakit (MC) - 1 salinan
 • Kad Rawatan Klinik (TCA) - 1 salinan
 • Discaj Note - 1 salinan
 • Sijil Kematian (jika berkenaan) - 1 salinan

Muat turun Borang Permohonan Laporan Perubatan