Panduan Waris Pesakit

  1. Seorang sahaja waris dibenarkan menjaga pesakit tenat.
  2. Balai pelawat telah disediakan untuk waris berehat.
  3. Ditegah tidur di kawasan laluan wad.
  4. Perlu memberi sekurang-kurangnya dua nombor telefon untuk dihubungi apabila perlu.
  5. Ibu atau waris perempuan sahaja dibenarkan menjaga anak semasa mendapat rawatan di wad perempuan/kanak-kanak.
  6. Tidak dibenarkan membawa barang berlebihan.
  7. Perlu mematuhi arahan pengawal keselamatan.