Visi dan MisiVISI
Hospital Langkawi Cemerlang Memberi Perkhidmatan Perawatan Ke Arah Kesihatan Yang Lebih Baik .

MISI
Hospital Langkawi memberi perkhidmatan berasaskan ciri-ciri:-

  • Budaya Korporat KKM
    • Penyayang
    • Kerja Berpasukan
    • Profesionalisma
  • Perkongsian Bistari
  • Inovasi
  • Teknologi Yang Sesuai

Untuk melahirkan warga kesihatan yang berkualiti.

OBJEKTIF
Menyediakan khidmat pemeriksaan, rawatan dan rehabilitasi yang selesa, efisien, berkesan dan berkualiti kepada semua pesakit agar tahap kesihatan penduduk setempat berada di peringkat optima.